Politica de confidenţialitate

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a trimite catre pagina noastra web date dvs. personale.

Când interacționați cu pagina noastra web, colectăm cu acordul dvs. următoarele informații despre dvs.:nume și prenume, CNP, adresa, număr de telefon, e-mail. Vom folosi datele dvs. personale doar atunci când legea ne permite. Cel mai frecvent, vom folosi datele dvs. personale în următoarele situații:

  • În cazul în care trebuie să va înscrieţi pe platforma noastra pentru a putea participa la evenimentele modelistice;
  • În cazul în care trebuie să va printăm diplome sau atestări ale paricipării dvs. la activităţile organizate de Asociaţia Modelism Tomis;
  • În cazul în care este necesar a vă răspunde unei solicitări, pentru vă înștiința asupra statutului de membru;
  • Unde este necesar pentru interesele noastre legitime să îmbunătățim serviciile noastre și să vă punem la dispoziție o platformă sigură și securizată;
  • Atunci când trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare;
  • Activități de marketing, doar în cazuri în care v-aţi dat acordul în prealabil;
  • În anumite circumstanțe, este posibil să vă procesăm și datele personale cu consimțământul dvs. Dacă facem acest lucru, vă vom anunța scopul și categoria de date cu caracter personal care trebuie procesate în momentul în care cerem consimțământul dvs;