Regulament participare la concursul de modelism Cupa Tomis

Ediția din acest an va fi structurată pe doua perioade: perioada 10-12 august 2022, va dedicată expoziției modelistice, iar în cea de a doua parte, 13-15 august se va desfășura concursul propriu zis. Pentru cei ce vor să participe pe întreaga perioadă 10-15 august la cele doua secțiuni își pot înscrie modelele atat la expozitie cât și la concurs pe pagina web conform programului afișat.
  Înscrierea modelelor se poate face pe site-ul concursului până în data de 10 august 2022. Pentru participanții la concurs data limită se prelungește până în data de 12 august 2022. Înscrierea modelelor se poate face și direct în data de 13 august 2022 în intervalul 9.00-11.00. Fiecare concurent poate sa înscrie un număr de 5 modele la o categorie în cadrul concursului "Cupa Tomis", şi un număr de maxim 5 modele pentru expoziţie. Participanții la expoziție pot aduce și modele la secțiunea concurs, iar montarea exponatelor se va realiza până la data de 12.08 orele 09.00. Cei care nu au posibilitatea să participe pe întreaga perioadă a salonului modelistic se pot înscrie doar la secțiunea concurs cu aducerea modelelor și expunerea în sală până în data de 13.08.2022 orele 09.00 .

Taxe
Taxa de înscriere este de 20 lei/ participant (înscriere on-line până pe data de 12 august 2022 inclusiv) si 40 lei/ participant pentru cei care înscriu modelele in ziua concursului. Copiii și adolescentii sub 18 ani nu platesc taxa de înscriere. Taxa pentru contestație este de 100 lei.
Participarea la concurs este permisă celor care au plătit taxa de participare şi acceptă regulamentul concursului. Membrii AMT nu platesc taxa de înscriere.
Sectiunea Hobby-adulți
Modelele care intră categoria Hobby sunt realizate strict din cutie fără a avea parte de înbunătățiri (photoetch-uri, piese metalice, piese din plastic sau rasina) și fără efecte de uzură a machetei. Pentru aceste modele se vor puncta modul de asamblare (finisare, chituire, lipire,etc), modul de vopsire si modul de aplicare a decalurilor conform schemei de montaj a machetei. Se are în vedere și analiza corectitudinii dimensionale prin respectarea raporturilor dimensionale ale machetei.
Sectiunea Hobby-master
Categoria Master este deschisă oricărui participant care doreşte să concureze cu lucră(anexrile sale la un nivel mai ridicat sau în urma participării la alte concursuri se încadrează în una dintre situațiile de mai jos:
 • medalie de aur la categoria Hobby Adulti
 • medalie la categoria Hobby Master
 • este recunoscut în ţara sa de origine de nivel Master
Vârsta de participare
Vârsta de participare este luată în considerare pînă la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se desfasoara concursul.
Copii max. 12 ani
Adolescenţi 13- 18 ani
Hobby Adulţi > 18 ani
Alte informații
Organizatorul are dreptul de a modifica si de a muta într-o altă categorie corespunzătoare în cazul în care modelul depășește nivelul categoriei în mod evident.
Rugăm toţi participanţii să nu se atingă de lucrăile expuse, chiar dacă este vorba de propria lucrare.
În orice situatie va rugăm sa cereţi ajutorul organizatorilor.
Lucrările care sunt de prost gust sau în batjocoră vor fi eliminate de către comisia de concurs!
Returnarea modelelor se face numai în intervalul de timp stabilit şi în prezenţa organizatorilor. Derogari de la aceasta prevedere se admit doar în cazuri excepționale şi numai cu acordul organizatorilor. Machetele retrase mai repede de ora stabilită sunt eliminate din concurs şi nu sunt jurizate.

Trofeul "CUPA TOMIS"

  În conformitate cu regulamentul concursului “Cupa Tomis”, modelele clasate pe locurile 1, 2 și 3 la fiecare categorie vor fi premiate cu Aur, Argint șirespectiv Bronz, în ordinea stabilită de juriu. Asociația Modelism Tomis împreună cu asociațiile partenere oferăpremianților medalii personalizate cu sigla și numele asociației, însoțite de diplome descriptive privind categoria de concurs, ediția și locul primit de concurent.
  Macheta considerată de către juriu cea mai bună din concurs va primi “ Trofeul Cupa Tomis”. Ea va fi aleasă de către juriu dintre machetele clasate pe locul întai la fiecare categorie pe baza punctajului general întrunit. Modelul care va primi “Trofeul Cupa Tomis” nu va mai primi medalia de aur, aceasta fiind acordată modelului clasat pe locul imediat următor din categoria din care a făcut parte, urmând ca și următoarele două modele să fie promovate pe locul 2 , respectiv locul 3.
  Trofeul Cupa Tomis este un trofeu-simbol, personalizat, unic al Asociației Modelism Tomis și este însoțit de un premiu material oferit de sponsorii oficiali ai competitiei.
  Sponsorii oficiali ai competiției sunt operatori economici sau O.N.G-uri care și-au manifestat interesul de a sprijini evenimentul din punct de vedere material, informând în acest sens organizatorii înainte de deschiderea evenimentului și având în acest sens un agreement cu aceștia.
  În cadrul evenimentului, organizatorii pot decide acordarea unor premii în afara concursului și care nu au o legătură directă cu jurizarea modelelor. Aceste premii vor fi oferite pentru colecții sau pentru profesionalismul unor modeliști care s-au remarcat în cadrul ediției sau pentru toată activitatea lor anterioara în domeniul modelismului, ori pentru conferirea unor distincții cluburilor partenere, etc. Premiul va consta într-un trofeu fizic personalizat cu sigla și numele asociației și poate fi însoțit de un premiu material acordat de operatori economici sau O.N.G.-uri care doresc ca activitatea de sponsorizare sa constea în oferirea de premii.
  Asociațiile de modelism partenere evenimentului pot acorda diplome și premii în cadrul evenimentului, cu informarea organizatorilor, cu condiția de a nu le clasifica în Aur, Argint sau Bronz, ci doar de măiestrie, excelență, recunoaștere, pentru a preîntămpina suprapunerea cu rezultatele jurizarii concursului. Aceste premii pot fi oferite tuturor participanților la ediție, inclusiv organizatorilor si nu sunt conditionate de participarea in concurs.
  Alți operatori economici sau O.N.G.-uri pot acorda alte tipuri de premii în cadrul competiției doar cu acordul prealabil al organizatorilor, iar caracterul premierii va fi legat strict de activitatea celui premiat ( persoana sau club) și nu va fi oferit pentru premierea unui model, pentru a nu vicia rezultatele stabilite în clasamentul competiției .
Notă
În cazul în care piesa aflată în concurs include elemente simple de contur (bază ambientata, amenajare, semnalistica, clădiri mici, etc), evaluarea lor este subsidiara (anexa) cu cea a piesei dar nu obligatorie.
În cazul în care vin examinate lucrări înscrise în categoria vignete sau diorame la orice scară și dimensiune, evaluarea arbitrilor trebuie să ia în cosiderare armonia ambientală considerată de o importanța egală cu cea a modelului sau figurinelor.
O vignetă este în mod normal, o formă de prezentare a unui model unic şi împrejurimile sale imediate astfel incat subiectul sa fie punctul central al lucrării. Vigneta poate să conțină maxim o figurină, cu sau fără accesorii, elemente de vegetație și/sau construcții. Cadrul sau scena sunt secundare şi oferă doar un context pentru respectivul subiect. (ex.: Arbuşti, iarbă, sol, etc,).
La categoria figurine, vigneta contine maxim 2 figurine din care o reprezentare umana și una animală, în orice pozitie, cu sau fără accesorii, elemente de vegetație și/sau construcții.
Toate vignetele se vor înregistra în categoria din care face parte subiectul central al vignetei (ex.: o vigneta ce contine un avion cu ractie la 1/48 se inregistreaza in categoria” A02 Avioane 1/48 si mai mari - cu reactie”).
Prin diorama se întelege o lucrare tri-dimensională, în casetă sau nu, care conține un anumit număr de elemente și/sau figurine (mai mult de doua) cu scopul de a replica la scara un moment bine definit in spatiu si timp.
Toate componentele intregrate în dioramă au rolul de a spune o poveste, prezentând una sau mai multe actiuni simultane.
În ambele cazuri, machetistul poate utiliza orice seturi de detalii disponibile în comert sau construite de la zero (scratch).
Este important sa se prezinte părtile înbunătățite prin atașarea de documentații.

Regulament pentru organizarea jurizarii concursului Expoziţie - concurs de modelism Cupa "Tomis"

Noţiuni introductive

  Această specificaţie are unele reguli pentru arbitrii de la concursurile de modelism static. Liniile generale ale acestui regulament sunt oferite de „Asociatia Modelism Alba” şi unele elemente din regulamentul „NAVIGA”.

  Formula de jurizare va fi "Modelul Open"

  În "modelul open" (mod de evaluare competitionala - clasificare "open") se recunoaşte calitatea unui model în comparaţie cu calitatea generală a exponatelor din concurs.
  Modelul open" prevede alocarea a trei niveluri de premii:Aur (gradul maxim, excelent), argint (grad intermediar, bine) şi bronz (grad inferior, suficient) pentru fiecare categorie sau subcategorie de concurs.
  Pot fi atribuite, de asemenea, premii speciale, certificate de merit şi alte premii, în plus faţă de cele amintite anterior.
  Nu se permite atribuirea de premii multiple la un singur participant în aceeaşi categorie.
  In "modelul open", se pot lua în considerare, de asemenea, modelele care au ajuns în ultimul minut, fără a schimba clasamentul întocmit şi fara a deranja activitatea judecătorilor.
  Această formulă permite unificarea categoriilor cu participanţi puţini, respectiv sub 3 pe categorie, doar inainte de inceperea jurizarii. Decizia privind unificarea categoriilor revine presedintelui de juriu acesta urmand sa informeze organizatorii concursului şi participantii în cel mai scurt timp posibil.
  Compunerea comisiei de jurizare va fi compusa dintr-un presedinte şi trei arbitri minim pentru fiecare categorie modelistica sau un număr impar, pentru a facilita deciziile care urmează să fie luate prin vot majoritar.

Preşedintele Juriului

  Presedintele juriului este numit de către organizatorul competiţiei şi nu poate fi unul dintre arbitri, dar verifica modul de lucru a arbitriilor.
  Sarcinile Preşedintelui sunt urmatoarele:

 • in cazul în care se aplică regula anonimatului la concurenţi, trebuie să monitorizeze punerea sa în aplicare, inclusiv eliminarea etichetelor cu nume sau elemente de recunoastere ale modelului şi care ar putea permite identificarea autorului ;
 • preda catre arbitri de la categorii, documentaţia însoţitoare verificandu-se anonimatul;
 • rezolvă orice probleme sau dubii în cursul jurizarii ;
 • colectează şi verifică hotărârile arbitriilor definitive şi secvenţa corectă a procedurilor ;
 • verifica hotărârile arbitriilor definitive în privinta numelor câştigătorilor şi depune eforturi pentru a evita atribuirea de premii multiple unui participant în cadrul aceleiaşi categorii ;
 • totalizeaza şi aproba rezultatele finale înainte de a le prezenta responsabilului cu organizarea în scopul de a continua cu premierea.

  Fiecare cerere de informaţii sau contestatii (în forme care nu incalca prestigiul evenimentului), privind premiile trebuie să fie făcute după încheierea expoziţiei către preşedintele juriului, care va face controalele necesare şi care va raporta organizatorului concursului.

Arbitrii

  Organizatorul evenimentului impreuna cu presedintele juriului trebuie să stabileasca cel puţin trei arbitri pentru fiecare categorie modelistica sau orice număr impar, pentru a facilita deciziile care urmează să fie luate prin vot majoritar.
  Juriul trebuie să cuprindă arbitri calificaţi, sau persoane care pot avea experienţă în domeniul modelismului, istoriei, tehnologiei şi în general din orice domeniu care are tangenta cu modelele jurizate.
  Acceptand aceasta sarcina fiecare arbitru trebuie sa fie constient de timpul acordat pentru aceasta sarcina şi de responsabilitatea care si-o asuma fata de concurenti şi fata de organizatorii evenimentului.
  Responsabilitati:

 • este obligatoriu sa cunoasca tema concursului şi regulamentul acestuia clarificand orice dubiu inainte de inceperea jurizarii.
 • membrii juriului pot sa aiba cu ei documentaţie necesara pentru evaluarea lucrarilor.
 • membrilor juriului nu le este permis sa dea detalii despre jurizare altor persoane inainte de incheierea concursului.
 • arbitrii pot intra în competiţie în categoriile la care jurizează numai cu derogarea presedintelui, neacordandu-şi puncte la modelele construite de el;
 • arbitrii pot participa la jurizarea şi altor categorii sau pot expune în afara concursului.
 • arbitrii trebuie să asigure imparţialitatea şi confidenţialitatea hotărârilor judecătoreşti şi sa nu divulge ceea ce a fost spus şi făcut în timpul evaluării.
  De asemenea este posibila participarea arbitrilor din afara organizarii evenimentului dar doar cu acordul organizatorilor.
  Funcţia de arbitru poate fi revocata în orice moment de către organizatorul concursului, în acord cu preşedintele juriului urmand să se comunică motivele persoanei în cauză, precum şi celorlalti arbitri de la categoria pe care o deservesc.
  Arbitrul revocat se înlocuieşte imediat de către organizatorul concursului pentru a permite continuarea jurizarii.
  Fiecare arbitru pe categorie trebuie să se reuneasca în zilele şi la orele stabilite de programul prezentat de organizator. Prezenta este obligatorie iar în caz de intarziere sau absenta sa comunice imediat presedintelui juriului.

Evaluarea modelelor

  Modelismul consta în realizarea unor replici la scara, statice sau functionale a diferitelor obiecte şi fiinte din mediul inconjurator, utilizand diverse materiale prime, subansamble şi piese finite, în baza unor studii istorice, tehnice şi artistice.
  Modele de plastic şi rasina sunt modelele de artă turnate sub presiune, sub forma de componente ansamblabile. Pentru perfecţionarea modelului pot fi aplicate orice schimbări prin utilizarea altor materiale. Caracteristicile de baza ale unui model de plastic sau rasina( sasiul, scheletul vasului, cadrele principale, etc. ) trebuie însă să fie păstrate.
  Evaluarea modelelor în competiţie se face în baza unor criterii definite în modelism şi acceptate la nivel naţional şi internaţional, cum ar fi:

 1. Originalitate subiect – sunt punctate pozitiv, modelel rare şi inedite, atat din punct de vedere al subiectului original cat şi a replicii ;
 2. Constructie - se are în vedere
  • - evaluarea calităţii tehnice de construcţie,
  • - prelucrarea pieselor componente,
  • - lipirea de calitate,
  • - chituirea, finisarea,
  • - calitatea pieselor transparente,
  • - corectitudinea ungiurilor şi aliniamentelor,
  • - evaluare dificultăţii în ansamblu pentru realizarea modelului
  De asemeni se iau în calcul eventualele modificari şi adaugari (ex.: piese din rasină sau scratch, photo-etch-uri, piese metalice, etc.) în special când sunt complexe şi sau efectuate în conformitate cu documentaţiile suplimentare anexate;
 3. Schema de vopsire:
  • - respectarea schemelor de vopsire( în cazul prezentarii documentaţiilor dupa care sa lucrat);
  • - calitatea şi modul de aplicare a culorilor şi efectelor( exemplu: pre-shading, modulatii de culori, wash, urme de praf, rugina, scurgeri, etc.);
 4. Decaluri / Marcaje:
  • - modul de aplicare sau execuţie,
  • - materiale utilizate, corectitudinea amplasării (in cazul prezentării documentaţiilor după care s-a lucrat), etc.;
 5. Realism general:
  • - evaluarea aspectului exterior al modelului şi a rezultatului obtinut în conformitate cu documentaţia tehnico - istorica prin respectarea reproducerii detaliilor cuprinse în documentaţia prezentata de concurent,
  • - în cazul subiectelor slab documentate se evaluaeaza alegerea culorilor; aspectul şi detaliile materialelor reproduse. Nu se evalueaza tolerantele la lungime şi latime;
 6. Documentaţie:
  • - planuri,
  • - fotografii, texte care sa ateste corectitudinea executiei.
 • La categoria de vîrsta Copii si Adolescenţi, jurizarea se face prin apreciere vizuală.
 • La categoria Hobby Adulti jurizarea se va face prin apreciere vizuală sau prin punctare simplă.Modelele care intră la această categorie sunt realizate strict din cutie fără a avea parte de înbunătățiri (photoetch-uri, piese metalice, piese din plastic sau rasina) și fără efecte de uzură a machetei. La modelele înscrise în această categorie se vor puncta modul de asamblare( finisare, chituire, lipire,etc), modul de vopsire si modul de aplicare a decalurilor conform schemei de montaj a machetei. Se va avea în vedere și analiza corectitudinii dimensionale prin respectarea raporturilor dimensionale ale machetei.
 • La categoria Hobby Master jurizarea se face prin punctare.
  Fiind opere de artă, evaluarea va avea inevitabil elemente de subiectivitate, însă acest lucru este limitat de lucrul cu alţi judecători, care pot avea criterii, gusturi şi opinii diferite.
  Este clar ca pentru a fi punctat fiecare model trebuie sa treaca un examen care sa evidentieze eventuale erori atat tehnice cat şi istorice precum şi de precizie, acuratete şi gust artistic al autorului.
  Modelul trebuie sa fie o copie cat mai fidela posibila , în scara, cu originalul. Exceptie fac exponatele din cadrul sectiunilor “Fantasy” şi “Sci-Fi” .

Desfasurarea evaluarii

  Examinarea trebuie să fie graduala, atenta şi impartiala, în funcţie de categoria de participare. Se vor evalua în ordine categoriile: "Copii”si “Adolescenti" (cuprind persoanele sub 18 ani), "Hobby Adulti" (persoane peste 18 ani aflate la prima experienta de concurs),
  Fiecare model trebuie să fie anonim, dar bine identificat în ceea ce priveste numărul de înregistrare, ramură şi categorie.
  Etichetele explicative ale operei modelistice (sectiunea aferenta din formularul de inscriere), în forma anonima, trebuie sa fie pozitionate langa aceastea.
  Eventualele documentaţii insotitoare şi acestea anonime dar identificate de numărul de inscriere, ramura şi categorie trebuie să fie adunate de către preşedintele juriului şi apoi date arbitrilor pentru evaluare.
  Documentaţia poate fi istorică (fotografii, desene, texte dedicate subiectului realizat) şi sau tehnico modelistica (fotografii din faza de construcţie a modelului, cu principalele etape de asamblare, vopsire şi altele). Orice discrepanţe între documentaţie şi modelul creat, dacă nu sunt justificate corespunzător trebuie evaluate şi vor avea efect asupra deciziei finale.
  Fiecare arbitru face evaluarea prin puncte pentru fiecare criteriu de jurizare:

 • - EXECUŢIE - se pot acorda maxim 50 puncte
 • - IMPRESIE - se pot acorda maxim 20 puncte
 • - CUPRINS - se pot acorda maxim 20 puncte
 • - APRECIERE PERSONALĂ - se pot acorda maxim 10 puncte
Punctajul total obtinut de un model evaluat este media punctajelor acordate de membrii juriului, rotunjita în plus.
  După evaluarea iniţială, în limita timpului disponibil, arbitrii examineaza toate piesele care nu au fost evaluate şi isi rafineaza decizia, printr-o comparaţie directă şi examinare mai precisa.
  Evaluarea modelelor poate fi efectuata în mai multe randuri, pe masura expunerii sau intr-o singura sesiune. Modelele sosite dupa ultima evaluare, daca sunt acceptate de catre organizator, vor fi examinate cat mai curand posibil.
  In cazul aparitiei unor dubii în timpul jurizarii, arbitrii de categorie trebuie sa informeze presedintele juriului care isi asuma rezolvarea cat mai rapida a problemelor de comun acord cu respectivii arbitrii.
  Juriul va pregăti, în timp util şi cu precizie maximă lista completa şi detaliata a premiilor, pe categorii, care va fi utilizata pentru premierea finala.

Evaluări speciale

  În cazul în care piesa aflată în concurs include elemente simple de contur (bază ambientată, amenajare, semnalistică, clădiri mici, etc), evaluarea lor este subsidiara(anexa) cu cea a piesei.
  În cazul în care vin examinate lucrări inscrise în categoria vignete sau diorame de orice scară şi dimensiune, evaluarea judecătorilor trebuie sa ia în cosiderare armonia ambientala considerata de o importanta egală cu cea a modelului sau figurinelor.
  O vigneta este în mod normal, o forma de prezentare a unui model unic şi împrejurimile sale imediate astfel incat subiectul sa fie punctul central al lucrarii. Vigneta poate să contină maxim o figurină, cu sau fară accesorii, elemente de vegetaţie si/sau construcţii. Cadrul sau scena sunt secundare şi oferă doar un context pentru respectivul subiect. (ex.: Arbuşti, iarbă, sol, etc,).
  La categoria figurine, vigneta contine maxim 2 figurine din care o reprezentare umana şi una animala, în orice pozitie, cu sau fara accesorii, elemente de vegetaţie si/sau construcţii.
  Prin diorama se intelege o lucrare tridimensionala, în caseta sau nu, care contine un anumit număr de elemente şi sau figurine (mai mult de doua) cu scopul de a replica la scara un moment bine definit în spatiu şi timp.
  Toate componentele intregrate în diorama au rolul de a spune o poveste, prezentand una sau mai multe actiuni simultane.
  In ambele cazuri, machetistul poate utiliza orice seturi de detalii disponibile în comert sau construite de la zero.
  Este important să se prezinte partile imbunatatite prin atasarea de documentaţii.
  E indicat să evalueze aspectul general al subiectului, armonia propusă de participant şi pozitia pieselor care compun o scenă. Eventualele efecte de îmbatranire sau uzură prezente pe model pot contribui la completarea evaluării, în sens pozitiv daca sunt bine realizate şi realistice, în sens negativ daca sunt aproximari şi nu corespund caracteristicilor şi ambientului modelului.
  Un principiu general este că aspectul general şi realistic al modelului trebuie sa fie mai important decat dificultatea de asamblare.
  Folosirea pieselor sau accesorilor scumpe sau dificil de găsit în construcţia unui model complex sau dificil de realizat nu inseamnă că trebuie să fie neaparat meritorie în comparatie cu altul ansamblat direct din cutie. Ceea ce conteaza este calitate montajului şi finisajului, precum şi realismul lucrării.